További oldalaink
Biztonságtechnikai rendszerek

Ezúton értesítjük, hogy a 2018. 05.27-én életbe lépő, Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) miatt cégünk is felülvizsgálta adatkezelési politikáját és az új szabályoknak megfelelően, frissítettük az adatkezelési szabályzatunkat és cookie kezelési eljárásunkat, melyeket a mellékelt PDF-ben talál: Adatkezelési tájékoztató.pdf

Döntöttek a pénztárgépek állami támogatásáról!
2013-03-29

 Döntött a kormány!


Ötvenezer forint támogatást ad az állam a pénztárgépek cseréjéhez az arra jogosult vállalkozóknak.

Varga Mihály hangsúlyozta: a kompenzációt azok a vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók kaphatják, amelyeknek az éves árbevétele nem ér el az 500 millió forintot, ezek a vállalkozók egyúttal nem rendelkezhetnek adótartozással, és nem állhatnak csõd- vagy felszámolási eljárás alatt. A kormány arról is határozott, hogy az adózó vállalkozók esetében csak meghatározott számú pénztárgép cseréjét, maximum 5 pénztárgép bekötését támogatja a kormány.Igénylés módja

A támogatás igénylése úgy történik, hogy a vállalkozó kitölt egy egyszerû adatlapot, amiben a NAV felé jelzi, hogy a pénztárgépet kell cserélnie, és ehhez kéri az ötvenezer forintos támogatást. A NAV megvizsgálja az adatlapot, és kiad errõl egy igazolást a vállalkozónak, ami egy kódszámot tartalmaz majd. Ezzel az igazolással a vállalkozó felkeresi a pénztárgépet értékesítõ céget, és az igazolással vásárolja meg az új gépet, természetesen a gép ára és az igazoláson lévõ összeg közötti különbséget kifizeti, és ezután a kereskedõnek kell majd valójában a támogatás folyósításáért a NAV-hoz fordulnia.
Varga Mihály elmondta: ilyen igényekkel október 31-ig lehet a NAV-hoz fordulni, és november 15-ig lehet majd a támogatási igényeket igénybe venni. A kormány azt szeretné, ha nagyjából a nyár folyamán megtörténne az átállás - tette hozzá.
Kereskedõk az online kasszáról
2013-03-21

A kereskedõk nem örülnek, de a terv bejöhet


Nézze meg meddig érvényes az Ön pénztárgépe!
2013-03-11
Nézze meg meddig érvényes az Ön pénztárgépe!

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye arról, hogy az egyes pénztárgéptípusok meddig mûködtethetõk. Az onlinekassza rendszerre való átállás során az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos gépeket 2013. június 30-ig mûködtethetik a pénztárgép használatra kötelezett adózók. Az elektronikus naplóval rendelkezõ gépek esetében ez a határidõ december 31.


A pénztárgép használatra kötelezettek által legkésõbb 2013. június 30-ig üzemeltethetõ hagyományos pénztárgépek listája

A pénztárgép használatra kötelezettek által legkésõbb 2013. december 31-éig üzemeltethetõ elektronikus naplóval rendelkezõ pénztárgépek listája


A pénztárgép használatra nem kötelezettek által legkésõbb 2015. január 1-ig üzemeltethetõ pénztárgépek listája
 
Megjelent a végrehajtási rendelet
2013-02-18
A nemzetgazdasági miniszter 3/2013. (II. 15.) NGM rendelete a pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról.

NGM rendelet megtekintéséhez kattintson ide.
 (új ablakban nyílik meg. A fájl formátuma pdf)
A pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenõrzõ egységgel (AEE), amely rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkezõ adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé – írja az MTI a Magyar Közlönyre hivatkozva. Az AEE-nek, amelyet fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni, képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni. Az adóügyi ellenõrzõ egységnek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább egymillió kiadott bizonylat adatainak tárolására, és az egységben mûködõ memóriamodul kapacitásának el kell érnie a 16 gigabájtot.

A 2013. március 20-át megelõzõen engedélyezett, de a rendeletben foglalt elõírásoknak meg nem felelõ pénztárgépek 2013. június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkezõ pénztárgépek pedig 2013. december 31-ig üzemeltethetõek.

Az új pénztárgépek alkalmazására május elsejéig kell átállni. A korábbi információk szerint a meglévõ pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti.

A nyilatkozó szakértõk korábban rámutattak, hogy az új pénztárgépek kifejlesztése is hónapokat vehet igénybe, és hasonló a helyzet az eszközök telepítésével is. Az NGM által vázolt 10 milliárd forintos állami támogatás azt jelenti, hogy mintegy 50 ezer forintnyi állami pénz jut majd egy-egy kassza cseréjére, ugyanis a minisztérium számításai szerint 200 ezer pénztárgépet kell majd új berendezéssel helyettesíteni. A szakértõk szerint azonban a modern, a jogszabályi megfelelés mellett tényleges üzleti elõnyt jelentõ, számtalan információt gyûjtõ kasszák ára akár több százezer forint is lehet. Igaz ugyanakkor, hogy olcsóbb eszközöket már 100 ezer forint alatti áron is be lehet szerezni.

A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlõ hálózat útján történõ adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlõ hálózat nem érhetõ el, és az elektronikus hírközlõ hálózat elérése külsõ antennával vagy egyéb mûszaki megoldás alkalmazásával sem lehetséges, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára. A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenõrzõ egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki.

Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újraigényelhetõ, az állami adóhatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. Az egyedi mentesítés idõtartama alatt a pénztárgép üzemeltetõje az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi az illetékes állami adóhatóságnak.

Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követõen legalább 1 óra idõtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlõ hálózat elérhetõ legyen.

Forrás: onlinekassza.hu
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 22. szám
2013-02-15
A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének
ütemezésérõl


A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. §
(1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletben
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) online adatkapcsolatra képes pénztárgépek (a továbbiakban:
új pénztárgépek) bevezetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítsa meg:
a) az új pénztárgépekre való átállás idõpontja: 2013. május 1.,
b) az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos pénztárgépek 2013. június 30-ig való használatát az
állami adóhatóság nem szankcionálja,
c) az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépek 2013. december 31-ig való használatát az állami
adóhatóság nem szankcionálja,
d) 2013. július 1-tõl az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépek üzemeltetõi elektronikus úton,
havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerûsített számlák adatairól;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
2. felhívja a NAV elnökét, hogy kísérje figyelemmel az új pénztárgépekre való átállás folyamatát (különösen a NAV,
a gyártók, forgalmazók, szervizek, pénztárgép üzemeltetõk felkészülésére tekintettel), és a nemzetgazdasági miniszter
útján rendszeresen tájékoztassa a Kormányt a felkészülés és az átállás helyzetérõl;
Felelõs: NAV elnöke
Határidõ: folyamatos, a jelentés tekintetében elõször 2013. március 1., majd kéthetente 2014. január 15-ig
3. felhívja a NAV elnökét, hogy a NAV honlapján közleményben tegye közzé az elektronikus naplóval nem rendelkezõ,
tehát legkésõbb 2013. június 30-ig lecserélendõ pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését.
Felelõs: NAV elnöke
Határidõ: 2013. április 15.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A közlöny megjelenítése

Forrás: www.kozlonyok.hu

Onlinekassza: megjelent a kormányhatározat
2013-02-15
Május elsejéig kell átváltaniuk a hazai kereskedõknek az online kapcsolatra képes pénztárgépekre a kormány határozata szerint. Az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos kasszákat június 30-ig lehet használni, az ilyen naplóval rendelkezõ hagyományos gépeket pedig december 31-ig.


A kormányhatározat szerint a nemzetgazdasági miniszter feladata, hogy rendeletben határozza meg az új pénztárgépek bevezetésének ütemezését úgy, hogy az online adatkapcsolatra képes kasszákra való átállás idõpontja 2013. május 1. – írja az MTI a Magyar Közlönyre hivatkozva. A határozat szerint az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos pénztárgépeket 2013. június 30-ig lehet használni, addig ezt az állami adóhatóság nem szankcionálná, ez a határidõ az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépeknél 2013. december 31-e.

2013. július 1-tõl az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépek üzemeltetõi elektronikus úton, havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerûsített számlák adatairól – áll a határozatban. Az adóhatóság a honlapján közleményben teszi közzé az elektronikus naplóval nem rendelkezõ, tehát legkésõbb 2013. június 30-ig lecserélendõ pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését.

A kormány felhívja a NAV elnökét, hogy kísérje figyelemmel az új pénztárgépekre való átállás folyamatát (különösen a NAV, a gyártók, forgalmazók, szervizek, pénztárgép-üzemeltetõk felkészülésére tekintettel), és a nemzetgazdasági miniszter útján rendszeresen tájékoztassa a kormányt a felkészülés és az átállás helyzetérõl. Az elsõ jelentés idõpontja március 1., majd kéthetente 2014. január 15-ig.

A kasszák és a NAV közötti online kapcsolat megteremtésétõl 95 milliárd forintos többletbevétellel (az eddig eltitkolt bevételek után fizetendõ áfa) számolt a Nemzetgazdasági Minisztérium 2013-ra, azonban eredetileg április elsejétõl indult volna az új rendszer. Az egyelõre kérdéses, hogy a most megjelent, május elsejei határidõ, illetve a hagyományos gépekre vonatkozó szakaszos átállás ütemezése mennyire lesz tartható. Szakmai szervezetek korábban azt közölték, hogy egy ekkora projekt, amelynek során új berendezéseket kell kifejleszteni, azokat engedélyeztetni majd telepíteni kell, akár 8-10 hónapot is igénybe vehet. A remélt többletbevétel nagyságát pedig nagymértékben befolyásolja, hogy milyen gyorsan sikerül majd átállítani a pénztárgépeket az új rendszerre.

Több szakmai szervezet – így többek között az Országos Kereskedelmi Szövetség – is jelezte, hogy az átállás komoly terheket ró a kereskedõkre, amelyhez állami támogatásra számítanak. Ennek pontos mértéke még nem ismert, de Balogh Ádám, az NGM helyettes államtitkára egy korábbi interjúban azt közölte, hogy tízmilliárd forint körüli összeget szán a projekt segítésére az állam. Mivel a minisztérium számításai szerint mintegy 200 ezer kasszát kell majd lecserélni, ez pénztárgépenként 50 ezer forintot jelent majd, ami az elõzetesen kalkulált költségeknek csak egy részét fedezi.

Forrás: onlinekassza.hu
Idõre nem lesz semmi Matolcsy pénztárgépes ötletébõl
2013-01-16

Még mindig nem rögzítették a "szuperkasszákkal" kapcsolatos követelményeket, a megfelelõ gép kifejlesztése, engedélyezése, tesztelése pedig akár év végéig is elhúzódhat - ismerteti a pénteki Világgazdaság.


A napokban Varga Árpád, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökhelyettese közölte: április elsejét követõen új pénztárgéppel kell rendelkezniük a vállalkozásoknak, ugyanakkor néhány nappal korábban Matolcsy György az új típusú pénztárgépekkel kapcsolatban még azt mondta: "nem zárható ki, hogy a 2013. április 1-jei céldátum módosításra kerül" - emlékeztet a Világgazdaság pénteki cikke.

A szakmai szereplõk úgy látják: ez a határidõ nem tartható. A pénztárgépek átalakításában jártas vállalkozások nagy részét tömörítõ érdekvédelmi szervezet, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) szerint a Magyarországon tervezett március 31-i határidõ tarthatatlan, mivel a feltételeknek megfelelõ új gép fejlesztési ideje legalább 4–12 hónapot vesz igénybe, a feltételeket pedig máig nem pontosították. Gerlach Tibor pénztárgép-kereskedõ, az Irodagépmûszerészek Országos Ipartestületének tagja a Világgazdaságnak elmondta, hogy egyfajta gép nem is alkalmas mindenhová. Ma több mint kétszázféle pénztárgép üzemel Magyarországon, mert ami elegendõ egy zöldségesnél vagy garázsboltban, az nem felel meg benzinkúton vagy gyógyszertárban, a hipermarketek pedig megint másfélét használnak.

A szakember szerint nem kizárt, hogy az összes pénztárgépet - nagyjából 400 ezer darabot - le kell cserélni. És még abban az esetben sem lenne tartható az új rendszer életbe léptetésének április elsejei határideje, ha történetesen a gépek már százezer számra várakoznának egy raktárban. A szoftvert ugyanis a (még el nem készült) miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell fejleszteni, ami nem néhány nap. Nem is beszélve a tesztelésrõl, hiszen csak az éles próbaüzem során derülnek ki a gyerekbetegségek. Ha pedig kiforratlan szoftverrel vezetik be a rendszer, az káoszhoz vezethet - mondta Gerlach Tibor a Világgazdaságnak, kiemelve, hogy a rendszer üzemeltetése a NAV részérõl hatalmas szerverkapacitást igényel.

Forrás: hvg.hu
Megjelentve 134 -tl 140 -ig (sszesen 147 tallatbl) Tallt oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TeamViewer Letöltése
Hírek, események
Online Pénztárgépek

Érdeklõdjön a 0656-425-445-ös telefonszámon!


Online pénztárgép

Tekintse meg a rendelhetõ Online pénztárgépek listáját
Tovább

Naptár

2020. január
h
k
sz
cs
p
sz
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szervizpartner
A FIFO Irodatechnika Kft. lelkes és szakértõ csapattal, tapasztalattal, stabil piaci és pénzügyi háttéren nyugvó, infrastrukturálisan is megalapozott vállalkozásként kívánja a megrendelõk igényeit kielégíteni. Tekintse meg pénztárgép, mérleg, pénztárgép papírszalag, pénztárgép festékszalag, vírusírtó, tûzfal, vagyonvédelmi kamera, vagyonvédelmi termékeink kínálatát.